Waka Waka, video Sudáfrica 2010 (Chaquira o Chakira)

Video de Waka Waka de Chaquira o Chakira, en Sudáfrica 2010. El Waca Waca esto es Africa cantado por Chaquira o Chakira.

No hay comentarios: